2013.015a-dV.A.v2.Passerivirus.pdf

create species Passerivirus A in a new genus, Passerivirus, within the family Picornaviridae (order Picornavirales)