2013.010a-dV.A.v1.Mischivirus.pdf

Create a new species, Mischivirus A, in a new genus, Mischivirus, within the family Picornaviridae (order Picornavirales)