2016.011aD.A.v1.Toursvirus_spren.pdf

in the genus Toursvirus (family Ascoviridae) change the name of Diadromus pulchellus ascovirus 4a to Diadromus pulchellus toursvirus